.

.

Onze Missie

Stichting Goede Doelen Wijkgemeente de Bron is opgericht ter (financiële) ondersteuning van organisaties met een maatschappelijk belang. Te weten de Wijkgemeente de Bron, onderdeel van ANBI instelling Protestantse Gemeente te Zeist met RSIN nummer 826135195 en Stichting Kerk en Samenleving Zeist met RSIN nummer 810272428. De missie is het vanuit Bijbels perspectief bevorderen van het welzijn van (groepen van) mensen en tevens het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting is opgericht op 20 mei 2019 te Zeist (Statutaire zetel).

Visie en doelstellingen

Wij willen onze missie verwezenlijken door:

 • het (financieel) ondersteunen van de Wijkgemeente de Bron, onderdeel van ANBI instelling Protestantse Gemeente te Zeist met RSIN nummer 826135195. Hieronder vallen de volgende projecten:
  a. ouderenpastoraat;
  b jongerenwerk;
  c. ouderenzorg;
  d. wijkprojecten.
 • het (financieel) ondersteunen van Stichting Kerk en Samenleving met RSIN nummer 810272428. Hieronder valt het volgende project:
  e. de inloophuizen.
 • het (financieel) ondersteunen van ANBI instelling Diaconie van de Protestantse Gemeente Zeist met RSIN nummer 826114799.

Bestuur

 • Jan van den Berg, voorzitter
 • Eric Leunk, secretaris
 • Richard van der Vaart, penningmeester
 • H.T. van Amerongen, bestuurslid

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Besteding van gelden

Wij zullen als Stichting de financiële hulpvragen beoordelen op overeenstemming met de doelstellingen van onze Stichting. Het Bestuur van onze Stichting besluit in meerderheid omtrent een aanvraag en kent deze na goedkeuring toe.

Donatie

Voor een donatie kunt u een gift storten op NL84 INGB 0006 3337 72.
Dank dat u ons wilt steunen!

Heeft u iets te vragen?

info@goededoelenwijkgemeentedebron.nl

© 2019- 2024 | Stichting Goede Doelen Wijkgemeente De Bron